Varmepumpe Service

Vedlikehold

For at din varmepumpe skal fungere best mulig og lengst mulig er det viktig at du utfører regelmessig vedlikehold av din pumpe. Vedlikehold handler blant annet om å rense filteret i varmepumpen, med støvesuger og rensespray.

En viktig del av vedlikeholdet er også å bytte filter på varmepumpen.

Vær obs på at varmepumper som er plassert på kjøkken, i støvete miljøer og boliger med husdyr eller røykere krever mer vedlikehold.

Service

For å sikre produktets levetid anbefaler vi service på varmepumpen hvert 2-3 år, utført av en autorisert forhandler.

En service vil normalt ta ca 1 time, avhengig av hvor mye du selv har vedlikeholdt varmepumpen.

Fordeler med en grundig service

  • Forlenget levetid på bevegelige deler og mindre slitasje
  • Bedre virkningsgrad og avgitt effekt, som fører til høyere besparelse (mindre strømforbruk)
  • Mindre støy fra maskinen
  • Hindrer uønsket lukt fra innedelen